Reistadtoppen Lier/Norge

Ett nytt bostadsprojekt i Lier, Norge där de har valt att använda Norlys serie Narvik för pollarbelysning.

Ett nytt bostadsprojekt i Lier, Norge där de har valt att använda Norlys serie Narvik för pollarbelysning.

 

Produkter i detta projekt:

- Narvik pollare